Memohon Kebijaksanaan Dan Kuasa

Memohon Kebijaksanaan Dan Kuasa

Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? (Mazmur 42:2-3)

Mereka yang pada hari pentakosta dipenuhi dengan kuasa dari atas, tidak dibebaskan dari penggodaan dan pergumulan selanjutnya, sedang mereka bersaksi untuk kebenaran mereka berulang kali diserbu oleh musuh segala kebenaran, yang berusaha merampok pengalaman Kristen mereka. Mereka dipaksa bergumul dengan kuasa yang dikaruniakan oleh Allah, untuk mencapai ukuran kedewasaan pria dan wanita didalam Kristus Yesus. Setiap hari mereka berdoa untuk persediaan rahmat, supaya mereka boleh mencapai lebih tinggi dan tetap lebih tinggi kepada kesempatan kesempurnaan Ilahi.

Di bawah pekerjaan Roh kudus, yang terlemah sekalipun, dengan melatih iman kepada Allah. Sebagaimana dalam kerendahan hati mereka menyerahkan diri kepada pengaruh yang membentuk dari Roh Kudus, mereka memperbolehkan kepenuhan Allah dan dibentuk menurut rupa Ilahi.

Berlalunya waktu tidak membuat perubahan janji perpisahan kristus untuk mengirim Roh Kudus, sebagai wakil-Nya. Bukannya karena suatu pembatasan di pihak Allah sehingga kekayaan anugerah tidak mengalir ke dunia kepada manusia. Kalau kegenapan nubuatan tidak kelihatan sebagaimana adanya, hal itu disebabkan karena janji tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kalau semua orang rela, semua akan dipenuhi Roh. Di mana pun kebutuhan kebutuhan Roh Kudus merupakan suatu masalah yang diremehkan, di sana akan terlihat kekurangan rohani, kegelapan rohani, kemunduran dan kematian rohani.

Bila perkara kecil menguasai perhatian, kuasa ilahi yang perlu bagi pertumbuhan dan kemakmuran sidang, dan yang akan mengeluarkan segala berkat yang lain dalam usahanya, meskipun berkekurangan akan menerima kelimpahan yang tak terbatas. Rombongan pekerja-pekerja Kristen haruslah berkumpul untuk minta pertolongan istimewa, untuk hikmat Surga, agar mereka dapat mengetahui bagaimana merencanakan dan melaksanakannya dengan bijaksana, terutama mereka harus berdoa supaya Allah membaptiskan duta-duta pilihan-Nya di ladang Tuhan dengan suatu ukuran kekayaan akan Roh kudus bersama pekerja-pekerja Allah akan memberikan suatu kuasa terhadap pekabaran kebenaran yang tidak dapat diberikan oleh segala kuasa atau kemuliaan dunia – Alfa dan Omega, jilid 7, hlm 42,43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *